GİRİŞ

Ders Çalışma Stratejileri ve Eğitim Mentörlüğü

Eğitim sistemimizde, LGS, YKS, DGS, KPSS VE ALES sınavları önemli bir yere sahiptir. Sınava hazırlanma konusunda birçok engelle karşılaşmaktayız. Değişen sınav sistemleri, okul ve kurs derslerinin yoğun tempo ile devam etmesi öğrencilerimizi zihinsel ve fiziksel olarak yıpratmaktadır.

Öğrenciler belirli zamanlarda stratejik hamlelerle ve düzenli bir eğitim programıyla, sınavların aslında göründüğü kadar karmaşık olmadığını idrak edeceklerdir. Bu eğitim içerisinde yer alan öğrenciler ilk adım olarak hazırlandığı sınavı ve sistemi tanır. İkinci adım, sınava hazırlanma süresi içerisinde dönemsel olarak program hazırlama yeteneği kazanır. Hazırladığı tüm programları ve hedefleri sınav sürecinde standart hale getirir.

Hafıza Tekniklerinin Öğrencilere Kazandırdıkları
Hafıza teknikleriyle ise öğrenilmesi gereken konular eğlenceli hale getirilerek, ihtiyaç duyulduğu anda geri çağrışımı kolaylaştırır. Şifreleme yöntemiyle öğrenilen ve sağ beyinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalarda, öğrenciler bilgileri hatırladıkça kendilerine olan güvenlerini de artıracaktır. 

Eğitim İçeriği

 • Hedef Belirleme
 • Sınav sistemi anlatımı
 • Sınav sistemin yaptığı dönemsel streslere karşı tutumlar
 • Seviyelere göre ders çalışma programı hazırlama
 • Çalışılacak derslerin önceliğini belirleme
 • Derslerin içeriğine göre günlük, haftalık ve aylık çalışma hedefi belirleme
 •  

Eğitim Mentörlüğü

Eğitim Mentörlüğü bunun yanında kişinin analizlerini en ince ayrıntısına kadar yapabilmeli ve doğru kararı alabilmesi için yol göstermelidir. Merkezi sınavlara ve okul derslerine hazırlanan öğrencinin temel genel analizlerini hazırlama ve ortaya koymasını sağlamaktadır. Bu hususta kişi analizi için aşağıdaki sistemleri kullanarak öğrenciyi ve aileyi bilgilendirmek ve yol göstermeyi amaçlamıştır.

 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

Eğitim İçeriği

 • Ölçme ve değerlendirme
 • Ders analiz sistemi
 • Konu analiz sistemi
 • Deneme analiz sistemi
 • Aylık, haftalık ve günlük program hazırlama
 • Ders denetleme ve yönlendirme
 • Takip ve denetleme sistemi
Copyright © 2023 Kapsul Hafıza. Tüm hakları saklıdır.