Merkezi sınavlara hazırlanma ve okul derslerinde çalışma yöntemleri üzerine kurulan eğitim Mentörlüğünün temel hedefi; Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kişinin, kendine hedef koymasını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmesine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmasına destek sağlar. Ülkemizde bir öğrenci okula başladığı tarihten itibaren sürekli bir yarış içine sokulmaktadır. Öğrenciye verilen dersler, etkinlikler ve ödevler doğrultusunda sürekli bir bekleyiş haline sokulmasına sebep olunmuştur. Her öğrenci hem okul derslerinde hem de merkezi sınavlara hazırlanması için gereken çalışmanın yoğunluğunda zihinsel bir çıkmaza sokuluyor. Eğitim Mentörlüğü sistemi ile öğrencinin aşağıda verilen desteklemeler ile akademik hayatında ve kişisel gelişiminde katkı sağlanmaktayız.

 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

Eğitim Mentörlüğü bunun yanında kişinin analizlerini en ince ayrıntısına kadar yapabilmeli ve doğru kararı alabilmesi için yol göstermelidir. Merkezi sınavlara ve okul derslerine hazırlanan öğrencinin temel genel analizlerini hazırlama ve ortaya koymasını sağlamaktadır. Bu hususta kişi analizi için aşağıdaki sistemleri kullanarak öğrenciyi ve aileyi bilgilendirmek ve yol göstermeyi amaçlamıştır.

 • Ölçme ve değerlendirme
 • Ders analiz sistemi
 • Konu analiz sistemi
 • Deneme analiz sistemi
 • Aylık, haftalık ve günlük program hazırlama
 • Ders denetleme ve yönlendirme
 • Takip ve denetleme sistemi